25.-26. februārī Dohā, Katarā, norisinās konference “Pagātne, tagadne, nākotne”, kurā piedalās tiesu sistēmu pārstāvji no visas pasaules. To vidū ir arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Konferenci organizē Globālais tiesiskās integritātes tīkls, to atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs (UNODC) un Kataras Augstākā Tieslietu padome.

Globālo tiesiskās integritātes tīklu 2018. gadā izveidoja Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs augsta līmeņa konferencē Vīnē, kas pulcēja vairāk nekā 350 dalībniekus, tostarp 35 tiesu priekšsēdētājus un citus tiesu iestāžu pārstāvjus no 106 valstīm un 40 tieslietu institūcijām. Tīkla mērķis ir veicināt tiesu sistēmu darbības caurredzamību un integritāti, izveidojot platformu tiesnešiem visā pasaulē, kur viņi var komunicēt viens ar otru, mācīties viens no otra un dalīties labākajā pieredzē. Tīkls ir sniedzis atbalstu jau daudzām jurisdikcijām, pilnveidojot savu informācijas un resursu datubāzi, organizējot sanāksmes par aktuāliem jautājumiem. Šis ir vienīgais tik plaša mēroga tiesiskais tīkls pasaulē.

Globālo tiesiskās integritātes tīkla otrās konferences mērķi ir apspriest 2018.-2019.gada darba plānā noteikto prioritāro jomu izpildi, apspriest esošos un nākotnes izaicinājumus, kas saistīti ar tiesisko integritāti, un izpētīt tiesu sistēmu centienus to risināšanā, kā arī identificēt prioritārās tīkla turpmākās darbības jomas.

Konferenci 25. februārī atklās Kataras Augstākās tiesas priekšsēdētājs Dr. Hassan bin Lahdan Alhassan Almohanadi, kā arī UNODC pārstāvji. Pēc tam norisināsies plenārsēde par sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanu tiesnešu vidū. Dienas otrā daļa tiks veltīta diskusijām darba grupās par tādiem jautājumiem kā tiesnešu ētika un disciplinārie pasākumi, dzimumu līdztiesības jautājumi, tieslietu sistēmu darbības pārredzamība un pakļautība, tiesnešu kandidātu atlase un iecelšana, tiesnešu neatkarība, tiesu sistēmu darbības izvērtējums no lietotāja skatupunkta, kā arī citām aktuālām tēmām.

Konferences otrajā dienā tiks apspriesti darba grupās iegūtie rezultāti. Kā arī tiks apspriesta un pieņemta Dohas Deklarācija par tiesisko integritāti. Dohas Deklarācija fokusējas uz izpratni par to, ka tiesiskums un ilgtspējīga attīstība ir savstarpēji saistīti un viens otru pastiprina.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396