Valsts prezidenta Andra Bērziņa un Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča tikšanās laikā 16. augustā pārrunāta situācija gan Augstākajā tiesā, gan tiesu sistēmā kopumā.

Augstākā tiesa arī ekonomiskās krīzes laikā ir saglabājusi darba stabilitāti un veicinājusi lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos, taču I.Bičkovičs atzina, ka neizskatīto civillietu uzkrājums un pārlieku lielie lietu izskatīšanas termiņi Augstākajā tiesā ir visas Latvijas tiesu sistēmas problēma. Civillietu apjoms joprojām pieaug, kas saistīts ar krīzes sekām, arvien vairāk puses izvēlas tiesāties par neizpildītām saistībām.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsvēra, ka uz problēmas risināšanu tomēr raugās pozitīvi, jo 2011.gada pirmajā pusgadā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā ir izskatīts par vienu trešdaļu vairāk lietu nekā pērn pirmajā pusgadā. Tas bijis iespējams tādēļ, ka 2011.gadu Augstākā tiesa sāka ar līdz šim vislielāko tiesnešu skaitu - 51 tiesnesi. Līdz ar to var cerēt, ka pamazām lietu uzkrājums samazināsies.

Liela nozīme Augstākās tiesas un tiesu darbības kvalitātes uzlabošanā ir arī procesuālās likumdošanas pilnveidošanai, kas paātrinātu procesu, vienkāršojot lietu izskatīšanas kārtību un pušu samierināšanai un strīdu izšķiršanai izmantojot mediāciju. I.Bičkovičs ar gandarījumu atzīmē, ka Valsts prezidents problēmā ieklausījies ar izpratni un paudis gatavību savas kompetences ietvaros iesaistīties situācijas risināšanā. Tam ir būtiska nozīme, ņemot vērā, ka pašai Augstākajai tiesai nav paredzēta likumdošanas iniciatīva.

I.Bičkovičs norādīja vēl vienu problēmu - Augstākās tiesas ierobežoto iespēju samazināta finansējuma apstākļos pildīt tiesu prakses izpētes un judikatūras veidošanas funkciju.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Valsts prezidentu informēja arī par Tieslietu padomes pirmo darba gadu un par tiesu sistēmu pārstāvošās institūcijas līdzdalību likumprojektu izvērtēšanā. Padomes darbam jāpiesaista profesionālus pastāvīgi strādājošus juristus, kas veiktu ikdienas pienākumus.

Šī bija Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča pirmā tikšanās ar jauno Valsts prezidentu Andri Bērziņu. Prezidenta inaugurācijas pasākumā Augstākās tiesas priekšsēdētājs nepiedalījās ārzemju komandējuma dēļ, tādēļ personīgu apsveikumu Andrim Bērziņam jaunajā amatā Augstākās tiesas priekšsēdētājs izteica tagad.

Valsts prezidents un Augstākās tiesas priekšsēdētājs vienojās par turpmāku regulāru sadarbību, apmainoties ar informāciju par tiesu darba aktualitātēm un likumdošanas iniciatīvām, ja tiesu darba uzlabošanai tādas būs nepieciešamas. Valsts prezidents pieņēma Augstākās tiesas priekšsēdētāja ielūgumu piedalīties Latvijas tiesnešu konferencē gada nogalē.

Augstāko amatpersonu sarunā piedalījās arī Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Gundars Daudze, prezidenta drošības padomnieks Jānis Maizītis un Apžēlošanas dienesta vadītāja Elena Lodočkina.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211