Augstākās tiesas priekšsēdētājs virzīs juridisko zinātņu doktoranta Aigara Strupiša kandidatūru Saeimai apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Izvērtējot Aigara Strupiša kandidatūru Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklātā konkursa divās kārtās un saņemot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu, konkursa pretendentu atlases komisija atzina viņu par piemērotu Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatam.

Aigaram Strupišam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā jurisprudences jomā un praktiskajā jurisprudencē, kā arī normatīvo aktu projektu izstrādāšanā, ko veicis neatkarīga eksperta statusā. A.Strupišam ir arī ilggadīga pieredze sadarbībā ar dažādām valsts institūcijām un starptautiskajām organizācijām, šobrīd viņš ir Tieslietu ministrijas pastāvīgās Komerctiesību darba grupas loceklis un Uzņēmumu reģistra konsultatīvās padomes loceklis.

Aigars Strupišs 1990.gadā ieguvis jurista diplomu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un šobrīd studē doktorantūrā.

Konkurss uz Augstākās tiesas tiesneša amatu notika saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 51.panta trešo daļu. Izsludinātajā atklātajā konkursā uz Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amata vietu pieteicās divi kandidāti, taču viens no viņiem pirms eksāmena kārtošanas atsauca savu kandidatūru.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211