Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Krūmiņai no 15. marta pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā.

Sandra Krūmiņa dzimusi 1966. gadā. Jurista kvalifikāciju ieguvusi Latvijas Valsts universitātē 1997. gadā. Tiesu sistēmā strādā kopš 2000. gada – bijusi Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnese, bet kopš 2009. gada ir Rīgas apgabaltiesas tiesnese. 2008. gadā tiesnesei piešķirta trešā kvalifikācijas klase.

Civillietu tiesu palātā vakanta tiesneša štata vieta ir kopš 25. janvāra, kad Augstākās tiesas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā beidza pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Māris Vīgants. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79. panta otro daļu tiesu palātas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211