Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators Kalvis Torgāns iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri. Valsts prezidents Valdis Zatlers ordeni senatoram pasniedza svinīgajā ceremonijā 1. maijā.

Viens no ievērojamākajiem Latvijas zinātniekiem civiltiesību un civilprocesa nozarē Kalvis Torgāns apbalvots par nozīmīgu ieguldījumu tiesību zinātnes attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā. Kalvis Torgāns ir Augstākās tiesas senators, Latvijas Universitātes Civiltiesisko zinātņu katedras profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, habilitētais tiesību doktors.

Augstākais valsts apbalvojums - III šķiras Atzinības krusts - piešķirts arī ilggadējam Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam, Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekam, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram. Viņš apbalvojumu saņems svinīgajā ceremonijā 7. Maijā.

Augstākā tiesa ir gandarīta par valsts atzinību tiesnešu darbam. Atjaunotajā Latvijas Republikā augstākie valsts apbalvojumi tiesnešiem nav dāsni dāvāti. Līdz šim Triju zvaigžņu ordeņus saņēmuši tikai trīs Augstākās tiesas senatori – Andris Guļāns, Rolands Krauze un Roberts Guntis Namatēvs.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211