Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki pabeiguši Latvijas Universitātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra speciālo tālākizglītības programmu, un 66 klausītāji, kas apmeklējuši noteikto lekciju skaitu, 28.jūnijā saņēma apliecības par programmas sekmīgu apguvi.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, sveicot kolēģus sava veida izlaidumā, izteica gandarījumu par tiesnešu, tiesnešu palīgu un zinātnisko padomnieku interesi pilnveidot un aktualizēt savas zināšanasne tikai teorētiski, bet arī praktiski, diskutējot par aktuāliem tiesību jautājumiem ar tiesībzinātnes profesionāļiem. Priekšsēdētājs pauda gandarījumu par veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti gan kopīgi organizējot konferences, gan jaunā formā – tiesnešu un darbinieku tālākizglītībā.

Savukārt Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra vadītāja Kristīne Strada-Rozenberga pateicās Augstākajai tiesai par doto iespēju vienam no lielākajiem izaicinājumiem centra līdzšinējā darbā, proti, tālākizglītības programmas izstrādi un realizāciju tik respektablai auditorijai kā Augstākā tiesa.

Tālākizglītības programmā par aktuāliem tiesību jautājumiem Augstākās tiesas tiesnešiem un tiesnešu palīgiem Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centrs piedāvāja speciālu programmu, kas izstrādāta, ņemot vērā tieši Augstākās tiesas tiesnešu un tiesnešu palīgu darba un pienākumu specifiku.

Programmas apguves gaitā septiņu mēnešu laikā tika aplūkotas aktualitātes, kas skar civiltiesību, civilprocesa, krimināltiesību, kriminālprocesa, administratīvo tiesību, konstitucionālo tiesību, starptautisko tiesību, kā arī tiesību teorijas jautājumus. Tiesnešiem un tiesnešu palīgiem tika piedāvātas 16 lekcijas – 4 vispārējas lekcijas un 4 lekcijas pa tiesību nozarēm. 

Lekcijas tālākizglītības programmā vadīja LU Juridiskās fakultātes mācībspēki juridisko zinātņu doktori Jānis Pleps, Kristīne Strada-Rozenberga, Ginta Sniedzīte, Vadims Mantrovs, Arnis Buka, Daina Ose un citi tiesību nozares teorētiķi un praktiķi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211