9. maijā plkst. 10.00 tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesnešiem jāizvirza nākamā Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūru, ko pēc tam jāapstiprina Saeimai.

Darba grupa, kas tika izveidota, lai vadītu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīšanas procesu, saņēmusi ierosinājumus par četriem tiesnešiem, kas plēnumā varētu tikt izvirzīti kā iespējamie kandidāti. Trīs no šiem iespējamajiem kandidātiem uzrakstījuši iesniegumus, ka nepiekrīt kandidēt, atsauc savu kandidatūru vai izstājas no amata pretendentu skaita.

Taču, kā informē darba grupas vadītājs Gunārs Aigars, līdz plēnumam notiekošajam procesam bija tikai informatīvs un diskusijas rosinošs raksturs, bet tas nav saistošs tiesnešiem plēnuma gaitā. Sēdes laikā var tikt izvirzīti vēlreiz šie vai arī citi kandidāti, un arī kandidāti lēmumu kandidēt vai atsaukt savu kandidatūru var pieņemt plēnuma laikā.

Plēnuma lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis vairākums no visu tiesnešu kopskaita. Lai Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāts tiktu izvirzīts apstiprināšanai, viņam nepieciešamas vismaz 24 tiesnešu balsis, jo šobrīd Augstākās tiesas tiesnešu kopskaits ir 46.

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākās tiesas darbu vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kuru no iecelto tiesnešu vidus pēc Augstākās tiesas plēnuma ierosinājuma apstiprina Saeima uz septiņiem gadiem. Likumā nav noteikts atkārtotu termiņu ierobežojums. Andris Guļāns par Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināts 1994. gadā, atkārtoti – 2001. gadā. Viņa pilnvaras beidzas šī gada 13. jūnijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211