Minimālais Augstākās tiesas tiesneša vecums var būt 40 gadi, maksimālais, saņemot termiņa pagarinājumu, - 72 gadi. To nosaka 3. jūnijā pieņemtie grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas ar 1. augustu stājušies spēkā.

Likums nosaka, ka uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt persona, kura sasniegusi 40 gadu vecumu. Līdz šim minimālā vecuma robeža nebija noteikta, tika prasīta tikai vismaz trešās kvalifikācijas klase, ja uz Augstākās tiesas tiesneša amatu pretendē rajona (pilsētas) vai apgabaltiesas tiesnesis, vai vismaz 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā, vai pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma - arī cita persona ar šādu stāža juridiskajā specialitātē.

Tiesneša amata pildīšanas maksimālais vecums nav mainīts - Augstākās tiesas tiesnesim tie ir 70 gadi. Toties ar likuma grozījumiem mainīta šī amata pagarināšanas iespēja. Augstākās tiesas tiesneša atrašanos amatā uz laiku līdz 2 gadiem pagarināt var Tieslietu padome, saņemot pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu. Iepriekš pagarinājumu līdz 5 gadiem varēja dot Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Šobrīd Augstākajā tiesā strādā seši tiesneši, kuri ir jaunāki par 40 gadiem. Savukārt pēc 70 gadu vecuma sasniegšanas amata pienākumu pildīšanas termiņš pagarināts trīs tiesnešiem. Jaunās likuma prasības uz šiem tiesnešiem neattiecas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396