Gada nogalē par tradīciju Augstākajā tiesā kļuvusi labdarības akcija – ziedojumu vākšanas bērniem, kuriem dzīvē neklājas viegli. 2012. gada nogalē tiesneši un tiesas darbinieki saziedoja 633 latus un tie nosūtīti Rudzātu speciālajai internātpamatskolai.
Rudzātu speciālajā internātpamatskolā pastāvīgi dzīvo un mācās 84 bērni ar īpašām vajadzībām vecumā no 3 līdz 21 gadam. Bērniem atbilstoši savam apmācības līmenim ir iespēja apgūt pamatizglītību, kā arī divas profesionālās pamatizglītības programmas – galdniecībā un ēdināšanas pakalpojumos. Jau gadu skolā darbojas arī pirmsskolas izglītības grupiņa.
Arī pirms desmit gadiem Rudzātu speciālajai internātskolai Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki dāvināja dažādas bērniem noderīgas mantas, bet šoreiz pārskaitītā naudiņa noderēs bērnu sadzīves apstākļu uzlabošanai.
Labdarības akcija Augstākajā tiesā notiek jau desmit gadus. Iestāde, kurai nodot ziedojumus, tiek izraudzīta pēc Latvijas Bērnu fonda ieteikuma. Augstākās tiesas palīdzību iepriekšējos gados saņēmis arī Ērģemes bērnu nams, Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas”, Saldus rajona bērnu un ģimenes centrs „Rūķītis”, Raiskuma sanatorijas internātpamatskola, Zantes ģimenes krīzes centrs un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs.

Informāciju sagatavoja
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece
E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211