No 1. jūnija Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumus senatora vakances laikā pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Līvija Slica, bet Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus – Rīgas apgabaltiesas tiesnese Zane Pētersone.

Līvija Slica dzimusi 1971. gadā. Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvusi jurista kvalifikāciju un Latvijas Policijas akadēmijā profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē. No 1997. līdz 2004. gadam strādājusi par Preiļu un Daugavpils zemesgrāmatu nodaļu tiesnesi, kopš 2004. gada ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnese. Tiesnesei piešķirta otrā kvalifikācijas klase.

Zane Pētersone dzimusi 1976. gadā. Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvusi jurista kvalifikāciju, sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnēs un 2011. gadā tiesību doktora zinātnisko grādu civiltiesībās. 2002. gadā stājusies tiesneša amatā Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, no 2009. gada Rīgas apgabaltiesas tiesnese. Tiesnesei piešķirta trešā kvalifikācijas klase.

Likuma „Par tiesu varu” 79. pants nosaka, ka Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesim, bet Augstākās tiesas tiesu palātas tiesnesi – apgabaltiesas tiesnesim.

Šobrīd piecās vakantajās Augstākās tiesas tiesnešu amata vietās strādā apgabaltiesu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211