Augstākā tiesa ir Eiropas Savienības Tiesas dabīgs un uzticams dialoga partneris, tādēļ ir svarīgi ne tikai stiprināt šo dialogu tiesu ikdienas darbā, bet arī komunicēt par to sabiedrībai – Eiropas Savienības Tiesas (EST) delegācijas vizītē Augstākajā tiesā uzsvēra EST tiesnese Ineta Ziemele.

Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norādīja, ka tiesu kopējais darbs tiesiskuma stiprināšanā Eiropā ir ne tikai tikšanās vai dialogs prejudiciālo nolēmumu procedūrā. “Mēs strādājam ar Eiropas Savienības tiesībām ikdienā. Mēs redzam to nozīmi lietu izlemšanā. Tas padara mūsu redzējumu par sadarbības formām un modeļiem zināmā mērā pragmatisku, proti, tādu, kurā vairāk skatāmies no praktiskā viedokļa,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Arī EST delegācijas vizīte Augstākajā tiesā 9.februārī bija virzīta informācijas apmaiņai starp tiesnešiem un sarunai par ciešāku sadarbību starp tiesām kā iestādēm.

Eiropas Savienības Tiesas (EST) tiesnese Ineta Ziemele un Vispārējās tiesas tiesnese Inga Reine ar Augstākās tiesas senatoriem pārrunāja aktuālo EST judikatūru. Īpaši nozīmīgi – par patiesajiem labuma guvējiem un personas datu aizsardzību, par tiesas pieejamības principu (tiesībām piedalīties lietas izskatīšanā) un izņēmumiem no šī principa, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem.

Savukārt EST sekretārs Alfredo Kalots Eskobars (Alfredo Calot Escobar), Daudzvalodības ģenerāldirekcijas ģenerāldirektors Tjerī Lefēvrs (Thierry Lefèvre), Informācijas ģenerāldirekcijas ģenerāldirektore Raluka Lavīnija Peika (Raluca-Lavinia Peica), Pētniecības un dokumentācijas direkcijas direktore Čelestīna Jannone (Celestina Iannone), kā arī Preses un informācijas nodaļas vadītājs Huans Karloss Gonsaless Alvaress (Juan Carlos Gonzalez Alvarez) tikās ar Augstākās tiesas Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani un Komunikācijas nodaļas vadītāju Rasmu Zvejnieci. Pārrunāta tiesu sadarbība pētniecības un dokumentācijas jautājumos, lai veidotu efektīvus tiesnešu dialogam nepieciešamos rīkus un saturu, kā arī informācijas apmaiņa komunikācijas jautājumos, veidojot arī kopīgu dialogu ar sabiedrību Latvijā.

 

EST delegācijas vizīte Augstākajā tiesā notika EST augsta līmeņa vizītes Rīgā ietvaros. EST delegācija 8.–10.februārī tikās ar  Latvijas Valsts prezidentu, Saeimu, Satversmes tiesu, Augstāko tiesu, Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, apmeklēja arī Eiropas māju, Latvijas Nacionālo bibliotēku. Šodien plkst. 12.00 delegācijas preses konference Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Skatīt to var šeit: https://www.youtube.com/watch?v=JD_E11_bO2I

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211