28. februārī Augstāko tiesu apmeklēja 58 tiesību zinātņu studenti un pasniedzēji no Nīderlandes, kas ieradušies Latvijā Utrehtas Lietišķo zinātņu universitātes organizētā mācību vizītē.

Viesi bija pilni entuziasma apmeklēt Augstāko tiesu un ļoti novērtēja šādu iespēju, jo paši studē gan vispārējās tiesības, gan socioloģiju apvienojumā ar tiesību zinātnēm. Brauciena ietvaros studenti un pasniedzēji viesojās arī Latvijas okupācijas muzejā, Nīderlandes Karalistes vēstniecībā un starptautiskā advokātu birojā, gūstot visaptverošu ieskatu gan Latvijas vēsturē, gan konkrētās darbības jomās.

Augstākajā tiesā ar viesiem tikās Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, iepazīstinot viņus ar tiesu sistēmu, Augstākās tiesas struktūru, departamentu darbu, piekļuvi tiesas nolēmumiem un judikatūras pilnveides nozīmīgumu. Jaunie juristi izrādīja lielu interesi par tiesu, uzdodot jautājumus par tiesnešu darbu, piemēram, vai tiesneša amatu iespējams apvienot ar citu nodarbošanos un kādas personas var tikt ieceltas par tiesnešiem.

Viesi apskatīja arī tiesas telpas, Augstākās tiesas muzeju un tā krājumu, iepazīstot tiesas vēsturi un attīstību, kā arī apmeklēja vēsturisko skulptūru “Taisnība”.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396