Ceturtdien, 31. oktobrī, uz tikšanos Augstākajā tiesā ieradās Eiropas Padomes Komitejas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) prezidents Ramins Gurbanovs (Ramin Gurbanov) un Eiropas tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) sekretariāta vadītājs Artašs Melikjans (Artashes Melikyan). Eiropas tieslietu organizāciju amatpersonas tikās ar Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un senatori Aiju Brantu, kas ir Latvijas pārstāve abās Eiropas tieslietu organizācijās.

Sarunas gaitā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pauda atzinību par 2018.gadā CEPEJ veikto Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu un rekomendācijām, kas vērstas uz Tieslietu padomes lomas stiprināšanu. Pārrunāti Latvijas tiesu sistēmas problēmjautājumi un CEPEJ redzējums tiesu darba efektivizēšanā Eiropas valstīs, tostarp Latvijā. Pārrunāti tādi tiesu darba aspekti kā tiesnešu specializācija, tiesnešu darba novērtēšana un slodžu izlīdzināšana.

Eiropas tieslietu organizāciju pārstāvji uzsvēra, ka Latvijas tieslietu sistēma Eiropas kontekstā ir labās pozīcijās, tādēļ jo īpaši atzinīgi vērtējama Latvijas tiesu gatavība turpmākai darba pilnveidošanai un efektivizēšanai.

CEPEJ prezidents Ramins Gurbanovs vizītē Latvijā ieradies, lai Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros atklātu jaunu projektu, ar kuru plānots pārskatīt un uzlabot Latvijas tiesu sistēmas organizāciju, veicināt mediācijas izmantošanu un attīstīt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu, izmantojot CEPEJ izstrādātos instrumentus un metodiku.

CEPEJ prezidents uzrunās Latvijas tiesnešus arī Latvijas tiesnešu konferencē piektdien, 1.novembrī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211