Piektdien, 22. jūnijā, Augstākajā tiesā viesojās P. Nikolajs Ēlerss (Dr. P. Nikolai Ehlers, LL.M.) un viņa brālis Aleksandrs P. F. Ēlerss (Prof. Dr. Dr. Alexander P.F. Ehlers) – Herberta Ēlersa mazdēli ar ģimenēm. Herberts Ēlerss ir viens no ievērojamākajiem pirmā Latvijas neatkarības laika juristiem. Viņš ir arī viens no Latvijas civiltiesību stūrakmens – Civillikuma – izstrādātājiem. Vēlāk to tulkojis arī vācu valodā.

Lai arī Herberts Ēlerss nav strādājis Latvijas Senātā, viņa vārds ir pazīstams. Viņa sastādītās un komentētās likumu grāmatas ir zināmas. Herberts Ēlerss darbojies gan Tieslietu ministrijā, gan Saeimā. Bijis Tieslietu ministrijas Kodifikācijas nodaļas vadītājs. Strādājot Kodifikācijas nodaļā, viņa darbība bija saistīta ar Latvijas Senātu.

Arī abi Herberta Ēlersa mazdēli ir praktizējoši juristi. P. Nikolajs Ēlerss specializējas aviācijas tiesību jomā, viņš ir vairāku profesionālu organizāciju biedrs, viena no tām - European Air Law Association. Viņa brālis Aleksandrs P. F. Ēlerss ir advokāts medicīnas tiesību jomā un ārsts.

P. Nikolajs Ēlerss ar ģimeni bija ieradušies Latvijā, lai ar radiniekiem un draugiem no visas pasaules rīkotu ģimenes svinības, gan godinot vectēva piemiņu, gan par godu Latvijas simtgadei. Viesi ar lielāko prieku apmeklēja Augstāko tiesu, iepazinās ar tās muzeja krājumu un izstaigāja vēsturiskās telpas. Paņēmuši līdzi vectēvam 1938. gadā pasniegto Civillikuma īpašo eksemplāru, viņi ar lepnumu stāstīja par Herbertu Ēlersu un viņa darbu.

Ģimenes locekļi ar interesi klausījās un pētīja Latvijas tiesību sistēmas attīstības gaitu. “Mēs vēlējāmies redzēt, kā ir attīstījusies Latvijas tiesību sistēma – tik ļoti nozīmīgā valsts varas daļa, kā arī uzzināt par mūsu dienu Latviju. Nu, mēs redzam, ka Latvija pienācīgi rūpējas par savu tiesisko vidi, redzam Latvijas nacionālās identitātes un tiesu varas spēku,” vizītes noslēgumā uzsvēra P. Nikolajs Ēlerss.

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
Tālrunis 67020396, e-pasts iveta.jaudzema@at.gov.lv