21. oktobrī Augstāko tiesu iepazīšanās vizītē apmeklēja Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Beils de Vrū (Govert Jan Bijl de Vroe) Nīderlandes vēstniecības realizētās publiskās diplomātijas iniciatīvas “Likuma vara” ietvaros.

Augstākajā tiesā Hoverts Jans Beils de Vrū tikās ar tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu. Vēstnieks aicināja Augstākās tiesas priekšsēdētāju attīstīt sadarbību starp Latviju un Nīderlandi, vēstniecībai darbojoties kā mediatoram.  Hoverts Jans Beils de Vrū dalījās ar pieredzi valstu sadarbības veidošanā dažādās jomās, atzīstot, ka tiesiskums viņam ir jauna joma, plaša teritorija, kurā veicināt sadarbību starp Nīderlandi un Latviju.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja par tiesas darbības prioritātēm, izdalot jomas, kurās šāda sadarbība būtu visnozīmīgākā. Kā galvenos uzdevumus Aigars Strupišs minēja sabiedrības izpratnes pilnveidošanu par tiesu darbu, jo “taisnīgumam jābūt ne tikai nodrošinātam, bet arī redzamam”, kā arī tiesnešu tālākizglītību, iesaistot dažādus ekspertus, arī ārzemju lektorus. Lielākais akcents valstu sadarbībā varētu tikt likts uz krimināltiesībām – kriminālizmeklēšanu un krimināllietu izskatīšanu, nodrošinot pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Nīderlandes izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem.

Tikšanās nobeigumā Hoverts Jans Beils de Vrū apstiprināja vēstniecības gatavību palīdzēt nodibināt kontaktus ar Nīderlandes Karalisti interesējošos jautājumos, tādējādi veicinot abu valstu sadarbību tiesiskuma jomā.

Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū karjeru Nīderlandes Ārlietu ministrijā uzsācis 1988. gadā un iepriekš ir bijis Nīderlandes vēstnieks Portugāles Republikā. 2018. gadā iecelts par Nīderlandes vēstnieku Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396