Ceturtdien, 22. martā Augstāko tiesu apmeklēja tiesu darbinieku grupa no Turku apelācijas apgabaltiesas Somijā. Tiesas administrācijas darbinieki, tiesas sekretāri un reģistratori iepazinās ar Augstākās tiesas darbinieku darbu, tiesas telpām un vēsturi.  

Par Augstākās tiesu Latvijas tiesu sistēmā, tiesas darba organizāciju un personālu Somijas tiesu darbiniekiem pastāstīja Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa. Ar tiesu lietu apriti kancelejā un tiesas sekretāru darbu sīkāk iepazīstināja Senāta kancelejas vadītāja Elīna Majore.

Pārsteigti Somijas tiesu darbinieki bija redzot nožogojumu apsūdzētajiem krimināllietu tiesu zālē un tiesnešu apspriežu istabu. Viņu tiesās nav šādu telpu un nožogojumu, bet viņiem apsūdzētos, kas ir apcietinājumā, neved uz tiesu, bet tiesa brauc uz cietumu, kur ir izveidota tiesas zāle.

Par vērtīgu Somijas kolēģi atzina mūsu Tiesu informācijas sistēmu, kurā tiesnešiem un tiesas darbiniekiem pieejami citu tiesu nolēmumi, viņiem šādas sistēmas nav un saziņa starp tiesām lielākoties notiek telefoniski.

Augstākās tiesas muzejā Somijas tiesu darbinieki iepazinās ar Latvijas tiesu sistēmas vēsturi, īpaši interesējoties par tiesu pārkārtošanos no padomju sistēmas uz neatkarīgās valsts tiesu sistēmu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211