Trešdien, 31. augustā, Eiropas Juridiskā tālākizglītības tīkla (EJTN) programmas ietvaros Augstākajā tiesā viesojās tieslietu pasniedzēji no Itālijas, Horvātijas, Nīderlandes un Rumānijas.

Vizītes pirmajā daļā viesus uzņēma Tieslietu padome. Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane delegāciju iepazīstināja ar Tieslietu padomes lomu tiesnešu atlasē. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Ieva Višķere kā Tiesnešu atlases komisijas locekle dalījās pieredzē par Tiesnešu atlases komisijas darbu, atlases procesu un ar to saistītajiem izaicinājumiem.

Vizītes otrajā daļā pasniedzēji tikās ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu, Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu un Komunikācijas nodaļas vadītāju Rasmu Zvejnieci.

Stāstot par tiesnešu apmācību, Veronika Krūmiņa dalījās savā lektores pieredzē. Senatore stāstīja, ka tiesnešu apmācības ietver gan spriedumu rakstīšanas prasmju pilnveidošanu, gan tiesas procesa vadīšanas prasmes, ar jaunajiem tiesnešiem analizējot nestandarta situācijas un to risinājumus. Senatore arī stāstīja par pieredzes apmaiņu organizēšanu jau pieredzējušiem tiesnešiem, kā arī Senāta departamentu sadarbību ar zemāku instanču tiesām.

Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa viesus iepazīstināja ar Augstākās tiesas pieredzi tiesnešu un darbinieku tālākizglītībā – kā tiek noteiktas mācību vajadzības, veidots mācību plāns, kā arī veidota atgriezeniskā saite.

Savukārt Rasma Zvejniece pastāstīja par vienu no Augstākās tiesas komunikācijas virzieniem – par tiesas vēsturi kā komunikācijas instrumentu.  Viesi arī devās ekskursijā pa Tiesu pils telpām un apmeklēja Augstākās tiesas muzeju, izpētot tā struktūru un nozīmi vēsturiskās atmiņas saglabāšanā.

 

EJTN Tieslietu pasniedzēju apmaiņas programmu Latvijā koordinē Latvijas Tiesnešu mācību centrs. Programmas mērķis ir iepazīties ar mācību metodoloģijām, pedagoģiskajiem instrumentiem, labāko praksi, kas tiek piemērota uzņemošajā valstī.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste

E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396