6. augustā Augstāko tiesu apmeklēja jurisprudences studenti no Humbolta Universitātes Berlīnē (Humboldt Universität zu Berlin) un Latvijas Universitātes.

Studenti ieradušies Latvijā abu augstskolu kopīgi organizētās vasaras skolas/projekta „Projekt Netzwerk Ost-West” ietvaros.

Vizītes laikā studenti tikās ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīgu Aleksandru Potaičuku, Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja palīdzi Noru Magoni un Civillietu departamenta zinātniski analītisko padomnieku Rihardu Gulbi, kuri iepazīstināja studentus ar Latvijas tiesu sistēmu, ar Augstākās tiesas lomu un funkcijām, un citiem specifiskiem tiesu jautājumiem.

Studenti apmeklēja arī Augstākās tiesas muzeju un apskatīja vēsturisko Tiesu pili.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa