No 8. līdz 10. februārim augsta līmeņa darba vizītē Rīgā ierodas Eiropas Savienības Tiesas delegācija. Ceturtdien delegācija apmeklēs Augstāko tiesu.

Eiropas Savienības Tiesas (EST) tiesnese Ineta Ziemele un Vispārējās tiesas tiesnese Inga Reine tiksies ar Augstākās tiesas senatoriem, savukārt EST sekretārs Alfredo Kalots Eskobars (Alfredo Calot Escobar) un vairāku EST dienestu vadošie pārstāvji tiksies ar Augstākās tiesas Administrācijas un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas pārstāvjiem.

Eiropas Savienības Tiesas delegācijas vizītes kopējais mērķis ir aktualizēt ar Eiropas Savienības (ES) tiesībām saistītus jautājumus un akcentēt to tiešo ietekmi Latvijā, apmainīties ar viedokļiem par EST un nacionālo tiesu lomu kopējās ES tiesu sistēmas stiprināšanā, nodrošinot ES tiesību vienotu interpretāciju un piemērošanu, kā arī pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzību. Papildu juridiskajiem aspektiem vizītes mērķis ir izzināt iespējamos informācijas apmaiņas un sadarbības veidus, lai stiprinātu saziņu starp Latvijas institūcijām un EST.

Vizītes ietvaros delegācijai plānota tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu, Saeimu, Satversmes tiesu, Augstāko tiesu, Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju. Delegācija apmeklēs arī Eiropas māju, Latvijas Nacionālo bibliotēku un tiksies ar Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211