Lai iepazītos ar Augstākās tiesas darba aktualitātēm, piektdien, 15. februārī Augstāko tiesu apmeklēs Valsts prezidents Andris Bērziņš. Šī būs prezidenta pirmā vizīte Augstākajā tiesā.

Valsts prezidents tiksies ar Augstākās tiesas vadību – Senāta departamentu un tiesu palātu, kā arī Judikatūras nodaļas un Administrācijas vadītājiem. Saruna paredzēta gan par Augstākās tiesas darba aktualitātēm, problēmām un perspektīvām, gan par iecerēto tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas un tiesnešu disciplināratbildības praktisko piemērošanu, tāpat arī par Tieslietu padomes lomu likumdošanas procesā.

Valsts prezidents iepazīsies arī ar tiesas darbinieku darbu, iegriežoties Senāta kancelejā un Senāta Administratīvo lietu departamentā.  

Vizītes noslēgumā Valsts prezidents piedalīsies konstitucionāli nozīmīga izdevuma „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole” atklāšanas pasākumā.

Valsts prezidentu vizītes laikā pavadīs ne tikai Prezidenta kancelejas darbinieki, bet arī astoņas „ēnas”, jo sakarā ar prezidenta vizīti Īrijā skolēniem, kas bija uzaicināti kļūt par prezidenta ēnām, Ēnu dienu nācās pārlikt uz divas dienas vēlāku laiku.

  

Medijiem

Valsts prezidenta un Augstākās tiesas priekšsēdētāja preses iespēja

  • plkst. 10.50 - 10.58 (pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja kabineta 3. stāvā)

Foto, video iespēja:

  • tiesas apskates laikā plkst. 9.30 – 9.45
  • tikšanās ar Augstākās tiesas vadību sākumā plkst. 9.45 (lasītavā, 2. stāvā)
  • Valsts prezidenta un Augstākās tiesas priekšsēdētāja preses iespēja plkst. 10.50 - 10.58 (pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja kabineta, 3. stāvā)
  • Satversmes komentāru VI un VII nodaļas atklāšanas pasākumā plkst. 11.00 - 11.30 (Augstākās tiesas 146. zālē)

 

Mediju pārstāvjiem pieteiktiesun caurlaides pasūtīt Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā:

telefons 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211