17. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja ārvalstu viesi pieredzes apmaiņas vizītē, ko koordinē Latvijas Tiesnešu mācību centrs „Trainers’ Exchange" programmas ietvaros.

Augstāko tiesu apmeklēja Venta Valčackienė un Donata Viršilaitė. Abas Lietuvas pārstāves nodarbojas ar tiesnešu apmācību koordinēšanu. Dalībniece no Itālijas Angela Corvi ir tiesnese apelācijas instances tiesā, kā arī nodarbojas ar dažādu programmu organizēšanu tiesnešu apmācību nodrošināšanai. Perikli Zaharia ir bijušais tiesnesis no Albānijas, kurš šobrīd darbojas kā lektors. Līdz ar to viesi bija ieinteresēti uzzināt ne tikai par Augstākās tiesas darbu, bet arī par tiesnešu ieguldījumu apmācību nodrošināšanā.

Viesus uzņēma Civillietu departamenta tiesneses Marika Senkāne un Dzintra Balta, sniedzot ieskatu tiesu sistēmas struktūrā un Augstākās tiesas darbā, kā arī atbildot uz interesējošajiem jautājumiem, tādiem kā – tiesnešu un tiesnešu palīgu iecelšana amatā, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas atbalsts tiesnešiem, tiesas spriedumu izstrādes procedūra un noteikumi – un citiem jautājumiem.

Augstākās tiesas tiesneses darbojas arī kā pasniedzējas un pastāstīja viesiem par savu ieguldījumu un uzdevumiem tiesnešu apmācību nodrošināšanā un sadarbību ar Latvijas Tiesnešu mācību centru. Koleģiālā dialogā notika savstarpēja pieredzes apmaiņa šajā jomā.

Vizītes noslēgumā viesi apskatīja vēsturisko Tiesu pili, iepazīstot Latvijas tiesu sistēmas vēsturi un kultūru.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396