Pirms sācies jaunais mācību gads, kurā studijas augstskolās sāks vai turpinās arī vairāki Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki, priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uz pieņemšanu aicināja tos absolventus, kas diplomu par maģistra vai bakalaura grādu saņēma iepriekšējā mācību gadā.

 Augstākās tiesas maģistru pulkam pievienojušies četri maģistri tiesību zinātnē un viens publiskajā pārvaldē, bet bakalauriem – četri bakalauri tiesību zinātnē.

Pagājušajā mācību gadā, savienojot darbu ar mācībām, maģistra diplomu tiesību zinātnē Latvijas Universitātēs saņēma tiesnese Marika Senkāne un senatora palīgs Gunvaldis Davidovičs, biznesa augstskolā „Turība” tiesību zinātnē senatora palīdze Ieva Kušķe un tiesneša palīdze Iveta Rudzīte, bet publiskajā pārvaldē - Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas vadītāja Signe Zaļkalne.

 

Latvijas Universitātes tiesībzinātņu bakalaura grādu saņēma tiesas sekretāre Madara Matīsa un preses sekretāre Linda Priedīte, bet tiesas sēžu sekretāre Brigita Ģērķe - profesionālā bakalaura diplomu un juriskonsulta kvalifikāciju Sociālo tehnoloģiju augstskolā. Biznesa augstskolas "Turība" bakalaura grādu tiesību zinātnē saņēma tiesas sēžu sekretārs Rolands Meržejevskis.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivars Bičkovičs sveica darbiniekus ar priecīgo notikumu un izteica atzinību par izturību, diplomus iegūstot gados, kad jau cienījams darba un dzīves stāžs.

Tiesnese Marika Senkāne atzina, ka mācības maģistratūrā bijušas vērtīgas, jo arī tiesnešiem, strādājot ļoti lielā ikdienas praktiskā darba slodzē, ir vērtīgi dzirdēt, lasīt un diskutēt par teorētiskām atziņām. Skumdinājis vienīgi tas, ka lielās darba slodzes dēļ nav bijis pietiekami laika katru mācību priekšmetu apgūt tik dziļi, cik tas ieinteresējis.

Augstskolas absolventu pieņemšana pie priekšsēdētāja ir Augstākās tiesas tradīcija jau vairākus gadus. Tiesā tiek novērtēti zinoši un profesionāli sagatavoti darbinieki.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396