Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede, atgriezusies no Tiesnešu mācību centru apmaiņas programmas Austrijā, iesaka arī Augstākajai tiesai rīkot konferenci par cilvēktiesību ievērošanu Latvijas tiesās, līdzīgu, kādā viņa piedalījās Austrijā.

Austrijas Augstākās tiesas prezidentes rīkotajā konferencē piedalījās Universitātes profesori, Eiropas Cilvēktiesību tiesnese, visu tiesu atzaru pārstāvji, advokāti, prokurori un mediju pārstāvji. Īpaša diskusija notika par konfliktu starp goda un cieņas aizstāvību un vārda brīvību. Austrijā lielāka vērība tiek pievērsta goda un cieņas aizstāvībai, taču ir vairākas Eiropas Cilvēktiesību tiesā zaudētas lietas par vārda brīvības aizskārumu. Konferences otrajā daļā notika diskusijas darba grupās.

Apmaiņas programmas ietvaros Eiropas tiesneši un lektori iepazīstas ar tiesnešu mācības sistēmu un metodēm citās valstīs, lai labāko pieredzi varētu pārņemt savā valstī. J. Briede šīs programmas ietvaros apmeklēja tiesnešu mācību semināru un tā saukto tiesību praktikantu, kas ir topošie tiesneši, prokurori un notāri, mācības. Lai Austrijā kļūtu par tiesnesi, pēc universitātes beigšanas juristiem ir jāapmeklē 12 mēnešu mācības, vienlaikus praktizējoties arī tiesā.

Austrijas Augstākās tiesas piedāvātā programma deva iespēju būt klāt civilo un kriminālo lietu tiesas procesos. Administratīvās lietas parasti notiek rakstveida procesā, atklātie procesi notiekot tikai apmēram 5-6 reizes gadā. J. Briedei kā Administratīvo lietu departamenta senatorei bija interesanti tikties ar Administratīvās tiesas tiesnesi un uzzināt par administratīvo lietu izskatīšanas īpatnībām Austrijā.

Senatore guva jaunu informāciju ne tikai kā Tiesnešu mācību centra lektore un paplašināja savas zināšanas par Austrijas tiesas sistēmu, bet arī ieguva papildus informāciju par atsevišķiem cilvēktiesību un administratīvo tiesību jautājumiem, piemēram, neatkarīgajām iestādēm.

Tiesnešu mācību centru apmaiņas programmas organizētājs un finansētājs ir Eiropas Komisija sadarbībā ar nacionālajām tiesnešu mācību institūcijām, konkrētajā gadījumā Austrijas Augstāko tiesu, kam Austrijas tieslietu ministrija ir deleģējusi apmācības funkciju.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211