Baltā galdauta svētkos, kas Garkalnes sabiedriskajā centrā notika 3.maija pēcpusdienā, klātesošie noskatījās Augstākās tiesas veidoto filmu “Senatori”, kas ir stāsts par 30 senatoriem, kas strādāja Latvijas Senātā jeb kasācijas instancē Latvijas neatkarības pirmajā posmā 1918.–1940.gadā.

Garkalnē (tajā laikā - Ropažos) savulaik dzīvojis Voldemārs Zāmuels – Latviešu Nacionālās Padomes priekšsēdētājs, Latvijas Senāta senators, pirmais Senāta virsprokurors, vēlākais Ministru prezidents un tieslietu ministrs. Tādēļ garkalnieši Zāmuelu uzskata par savu novadnieku.

Pasākuma dalībnieki tikās arī ar Normundu Beļski, kas 1990.gada 4.maijā bija viens no 138 Augstākās Padomes deputātiem, kuri nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu.

“Gan Latvijas valsts veidošanā, gan neatkarības atjaunošanā piedalījās drosmīgi cilvēki, mūsu novadnieki, ar kuriem lepojamies,” sacīja dāmu klubiņa vadītāja Brigita Taučkele, kura izzina novadnieku dzīves gaitas un kura bija Baltā galdauta svētku organizatore.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211