Lai dalītos pieredzē un diskutētu par operatīvo darbību rezultātā iegūto pierādījumu izmantošanu kriminālprocesā, Igaunijas Augstākā tiesa 11.–12.septembrī organizē Baltijas valstu Augstāko tiesu tiesnešu diskusiju par šo arvien aktuālāko jautājumu. Latvijas Augstākās tiesas pārstāvji – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis – devušies uz Tartu, lai piedalītos diskusijā.

Katras valsts pārstāvji sagatavojuši apskatu par operatīvo darbību izmantošanas juridisko bāzi savā valstī, kā arī par tiesu praksi šādās lietās. Pēc priekšlasījumu noklausīšanās tiesneši diskutēs par triju valstu pieredzi un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru lietās, kas saistītas ar cilvēktiesību pārkāpumiem operatīvo darbību rezultātā.

“Attīstoties izpratnei par cilvēktiesībām un to apjomam, kā arī ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus, rodas un arī nākotnē radīsies problēmas, kas jārisina likumu piemērošanas praksē un pilnveidojot normatīvos aktus,” norāda Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, kurš referēs par Latvijas pieredzi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211