Lai piedalītos Latvijas Senāta senatora Augusta Lēbera 150.jubilejas nedēļas pasākumos, Latvijā ieradušās Lietuvas un Igaunijas Augstāko tiesu delegācijas. Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados sāktā Baltijas valstu tiesnešu tikšanās tradīcija tiek turpināta arī mūsdienās.

Lietuvas Augstākās tiesas delegāciju vada priekšsēdētājs Rimvīds Norkus (Rimvydas Norkus), Igaunijas Augstākās tiesas delegācija ieradusies tiesas priekšsēdētāja Prīta Pikamē (Priit Pikamäe) vadībā.  

Trešdien, 9.septembrī, kaimiņvalstu tiesneši tikās pieredzes apmaiņas diskusijā par visām tiesām aktuālu tēmu – darba efektivizēšanu, lai saīsinātu lietu izskatīšanas termiņus kasācijas instancē. Diskusijā, ko vadīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, no Latvijas puses piedalījās visu kasācijas instances departamentu priekšsēdētāji.

Problēmas, ko tiesu pārstāvji aktualizēja, līdzīgas visās tiesās – nepietiekams „siets” lietu pieņemšanai izskatīšanā kasācijas kārtībā, kasācijas sūdzību nevajadzīgi plašais apjoms, tiesnešu atbalsta personāla kompetence u.c. Arī ceļi, kā tiesu darbu efektivizēt, līdzīgi – ar procesuālām izmaiņām un tiesu darba menedžmentu. Taču katrai tiesai ir savas iespējas un pieredze, par ko arī bija noderīgas diskusijas. Tā, piemēram, Igaunijas pārstāvji stāstīja par politisko projektu „100 dienas”, kas nosaka lietu izskatīšanas termiņu, un par tiesnešu atbalsta personālu – tiesu juristu dienestu. Savukārt Lietuvas Augstākajā tiesā lietu atlases princips ir nevis kritēriji, pēc kuriem atsaka pieņemt kasācijas sūdzību, bet kritēriji, pēc kuriem kasācijas sūdzības pieņem izskatīšanai – tas nozīmē stingrāku filtru lietu atlasē. Bet lai veicinātu kvalitatīvāku kasācijas sūdzību sagatavošanu, Lietuvas Augstākā tiesa šobrīd izstrādājot rekomendācijas advokātiem.  

Igaunijas un Lietuvas viesi arī apskatīja izstādi „Augusta Lēbera dzīve un darbs” no Augstākās tiesas muzeja krājumiem, kā arī pašu muzeju un vēsturiskās Tiesu pils telpas.

Piektdien Baltijas tiesneši piedalīsies un uzstāsies ar priekšlasījumiem konferencē „Komerctiesības Baltijas tiesību telpā”, ko Latvijas Augstākās tiesa organizē sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un žurnālu „Jurista Vārds” un kas veltīta Latvijas tirdzniecības tiesību pamatlicējam Augustam Lēberam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211