Ceturtdien, 28. aprīlī, pēc divu gadu pārtraukuma Tartu notika tradicionālā Baltijas valstu Augstāko tiesu tikšanās.

No Latvijas konferencē piedalījās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Civillietu departamenta senatore Dzintra Balta, Krimināllietu departamenta senatore Sandra Kaija un Administratīvo lietu departamenta senatore Rudīte Vīduša.

Šīgada tiesnešu sarunas fokusējās uz tādiem izaicinājumiem tiesu sistēmā kā, piemēram, paaudžu maiņa, priekšrocības un ierobežojumi tiesneša amatam, tiesu sistēmas darba slodze, digitālie risinājumi, arī pandēmijas ietekme uz tiesu sistēmu.

“Tā kā visām trim Baltijas valstīm ir līdzīgs vēsturiskais fons, bieži vien mūsu viedokļi attiecībā uz tiesību jautājumiem un judikatūru ir vienoti, un šī tikšanās sniedz lielisku iespēju padziļināt sadarbību un dalīties tiesu praksē,” aicinājuma vēstulē norādīja Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Villu Kõve.

Atsevišķa konferences daļa veltīta aktuālajai tiesu praksei civiltiesībās un krimināltiesībās, kur ziņojumus sniedza senatores Dzintra Balta un Sandra Kaija.

Baltijas valstu Augstāko tiesu tikšanās ir augsti novērtēta tradīcija, kas sniedz iespēju dalīties ar labāko praksi un stiprināt trīspusējo sadarbību. Covid-19 pandēmijas dēļ šī tikšanās divus gadus nenotikusi, bet šogad visu trīs Baltijas valstu kolēģi atkal satikās, šoreiz – Igaunijā.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste

E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396