Katrs tiesnesis tiesas zālē ir Latvijas tieslietu sistēmas seja tiem cilvēkiem, kas ir vērsušies tiesā un bieži vien tur nonākuši vienīgo reizi dzīvē, piektdien notikušajā Tiesnešu konferencē to atcerēties katru tiesnesi aicināja Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Atskatoties uz tiesu sistēmas simtgadi, kam bija veltīta šī konference, Ivars Bičkovičs uzsvēra, ka 1918.gadā jaunās Latvijas valsts tiesu sistēma tika izveidota ātri un ar stipriem pamatiem un šodienas tiesneši var lepoties ar to, cik izlēmīgi bija viņu priekšteči, cik pašaizliedzīgi juristi iesaistījās savas valsts izveidē un demokrātisko institūciju izveidē.

Savukārt atskatoties uz 90.gadu sākuma notikumiem jurisprudencē, Augstākās tiesas priekšsēdētājs tos dēvēja par “otro piedzimšanu”, kurā katra izdarītā izvēle formēja tālāko tiesību sistēmas attīstību. Kā fundamentālākie tieslietu sistēmas sakārtošanas soļi tika minēti likuma “Par tiesu varu” pieņemšana, trīspakāpju tiesu sistēmas izveidošana, administratīvo tiesu izveidošana,  pāreja uz tīro trīs instanču tiesu sistēmu un šogad pabeigtā tiesu teritoriālā reforma.

Kā Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pievērsās šī salīdzinoši jaunā institūta lomai. Pirmajos astoņos darbības gados Tieslietu padome veidojusi un attīstījusi dialogu par tiesnešu lomu demokrātiskā valstī, kā arī paudusi tiesu varas nostāju dažādos jautājumos. Piemēram, analīze par tiesneša amata kandidātu atlases un jauno tiesnešu apmācības kārtību; plānotā reforma zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrēšanai rajonu (pilsētu) tiesās; diskusija par “advokātu procesa” ieviešanu; viedoklis par lietu nodošanas citām tiesām; tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojuma problemātika, vērtējums par maksātnespējas procesu izskatīšanu tiesās. Kā īpaši būtisku Tieslietu padomes darba rezultātu priekšsēdētājs atzīmēja tiesnešu karjeras jautājumu nodošanu Tieslietu padomes kompetencē.

Kā nākotnes izaicinājumu priekšsēdētājs minēja tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu, jo šo institūciju loma un arī atbildība par tieslietu sistēmas attīstību tikai pieaugs. Savukārt Tieslietu padome savā jau daļēji atjauninātajā sastāvā turpinās darbu pie tādām būtiskām šogad aizsāktām tēmām kā tiesnešu kandidātu atlase, tiesu priekšsēdētāju atlase, tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas izvērtēšana, specializācija un lietu sadale tiesās.

Tieslietu padomes vadmotīvs būs Satversmes 92.pantā garantētais – ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Tiesu sistēmas un katra tiesneša individuālā profesionālā neatkarība ir svarīgs šo tiesību garants. “Tādēļ, kad mēs savā darbā aizstāvam līdzsvaru un kompetenču sadalījumu varu starpā un pieprasām tieslietu sistēmas optimālai funkcionēšanai nepieciešamos līdzekļus, mēs to nedarām savtīgu interešu vārdā, bet domājot par to, kā sabiedrības labā spēsim veikt to, ko mums par pienākumu uzliek likums un Satversme,” uzrunas nobeigumā sacīja Ivars Bičkovičs.

Pilnu Augstākā tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāja uzrunu Latvijas tiesnešu 7.septembra konferencē skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211