Par nozīmīgu ieguldījumu tiesiskās kārtības stiprināšanā un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelts Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja palīgs, bijušais senators Roberts Guntis Namatēvs.

Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā 4.maijā Rīgas pils Ģerboņu zālē notika svinīgā Latvijas valsts apbalvojumu pasniegšana.

Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekiem iecelti 15 cilvēki. Desmit cilvēki iecelti par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem.

Roberts Guntis Namatēvs par Augstākās tiesas senatoru strādāja līdz maksimālā vecuma sasniegšanai šī gada februārī. Tiesneša darbā viņš aizvadījis 43 gadus, 32 no tiem – Augstākajā tiesā. Bijis pasniedzējs Latvijas Universitātē, lektors Tiesnešu mācību centrā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis. 2007.gadā Roberts Guntis Namatēvs saņēma Augstākās tiesas Gada cilvēka titulu un Temīdas balvu, kas ir augstākais tiesas atzinības apliecinājums cilvēkam, kuru ciena un ar kuru Augstākā tiesa var lepoties. 2007. gadā R. Namatēvs saņēma arī Tieslietu ministrijas 1. pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu – atzinību par ieguldījumu tiesiskās kārtības stiprināšanā un vienotas tiesu prakses veidošanā Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211