Pirmo reizi Augstākās tiesas vēsturē piešķirts Goda tiesneša nosaukums. To Saeima 17. marta sēdē vienbalsīgi piešķīra bijušajai Augstākās tiesas tiesnesei Aivai Zariņai.

Izsakot atzinību par ilggadēju un nevainojamu tiesneša amata pienākumu pildīšanu, kā arī lai apliecinātu cieņu un pateicību par paveikto, pēc Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Gunāra Aigara priekšlikuma ierosinājumu Saeimai piešķirt Aivai Zariņai Goda tiesneša nosaukumu bija izteikusi Tieslietu padome.

Aiva Zariņa 46 mūža gadus ir veltījusi tiesneša darbam - 1965. gadā ievēlēta par Rīgas rajona Centra (toreiz Kirova) rajona tautas tiesnesi, bet jau pēc pieciem gadiem, izpelnoties kolēģu uzticību, apstiprināta par Centra rajona tiesas priekšsēdētāju. Augstākajā tiesā Aiva Zariņa strādāja kopš 1995. gada, kad sākusi veikt Civillietu tiesas kolēģijas tiesneses pienākumus, bet pēc jaunās tiesas struktūras izveidošanas apstiprināta par Civillietu tiesu palātas tiesnesi.

Kā juriste ar plašām teorētiskām zināšanām un lielu praktiskā darba pieredzi Aiva Zariņa piedalījusies Tiesnešu ētikas kodeksa un likuma „Par tiesu varu” projekta izstrādes darba grupās. Strādājusi arī darba grupā Latvijas Darba likumu kodeksa sagatavošanā un Darba likuma projekta izstrādāšanā. Ilgus gadus bijusi Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle.

Aiva Zariņa iemantojusi darba kolēģu cieņu, atzinību un autoritāti kā atbildīga un vispusīgi zinoša juriste ar ļoti lielu praktiskā darba pieredzi. 2005. gadā Aiva Zariņa saņēma Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā Gada tiesnesis, bet 2010. gadā - nominācijā Gada cilvēks. Apbalvota ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi un augstāko valsts apbalvojumu - Triju zvaigžņu ordeni.

2011. gada 16. februārī Aiva Zariņa atbrīvota no Augstākās tiesas tiesneša amata sakarā ar likumā noteiktā tiesneša amata vecuma sasniegšanu.

Likuma „Par tiesu varu” 66. pants nosaka, ka Goda tiesneša nosaukumu Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma var piešķirt tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību. Tas ir goda nosaukums, taču likums arī paredz, ka Augstākās tiesas Goda tiesnesis var aizstāt Augstākās tiesas Senāta vai Tiesu palātu tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā.

Līdz šim Goda tiesneša nosaukums bija piešķirts trim bijušajiem apgabaltiesu tiesnešiem - Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājam Kārlim Valdemieram, Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Mārai Marijai Čerkasovai un Kurzemes apgabaltiesas tiesnesim Robertam Lazdānam.

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396