Tieslietu padome piešķīrusi Goda tiesneša nosaukumu bijušajai Augstākās tiesas senatorei Edītei Vernušai, kura tiesneša amata pienākumus beidza pildīt 2020.gada 30.aprīlī.

Edītes Vernušas stāžs tiesneša amatā ir 30 gadi. Bijusi Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas, Rīgas apgabaltiesas tiesnese, bet 21 gadu – Augstākās tiesas tiesnese – Civillietu tiesu palātas tiesnese, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore, kopš 2005.gada Senāta Civillietu departamenta senatore, 2015.–2018.gadā arī departamenta priekšsēdētāja.

Priekšlikumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu iesniedza Senāta Civillietu departaments, novērtējot Edīti Vernušu kā augstas raudzes profesionāli – tiesnesi un vadītāju. Bijušie kolēģi norāda, ka, esot departamenta priekšsēdētājas amatā, Edīte Vernuša prata izveidot departamentā tādu darba organizācijas sistēmu, kas orientēta uz galveno – lietu kvalitatīvu un ātru izskatīšanu un lietu uzkrājuma samazināšanu, un motivēt senatorus un darbiniekus profesionālai un atbildīgai pienākumu pildīšanai. Viņa iemantoja autoritāti un cieņu ar savu godaprātu, atbildību, lielajām darbaspējām, prasmi radīt pozitīvu gaisotni kolektīvā, vispusīgo inteliģenci un nesavtīgu dalīšanos zināšanās un pieredzē. Par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā, ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu saņēmusi Triju zvaigžņu ordeni, Tieslietu sistēmas Goda zīmi un divreiz Augstākās tiesas Temīdas balvu.

Tieslietu padomes locekļi vienbalsīgi atbalstīja Senāta Civillietu departamenta priekšlikumu. Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa atzīmēja, ka Edīte Vernuša ir augsts standarts, kā jāstrādā tiesnesim, viņa nebaidījās nākt pie zemākas instances tiesnešiem un runāt par reālām, profesionālām lietām. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs Edīti Vernušu raksturoja kā vienu no spilgtākajām personībām Senātā, izteiktu autoritāti kolēģu vidū, kuras vadībā departamentā sākās attīstība lietu virzībā. Kā juriste autoritāte mantojuma lietās. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina atzīmēja Edītes Vernušas ieguldījumu Civilprocesa likuma darba grupā, viņas viedoklis bija nozīmīgs arī diskusijās Saeimā. Zvērinātu advokātu kolēģijas priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska pauda pateicību par ieguldījumu advokātu izglītošanā, daudzus gadus darbojoties Zvērinātu advokātu eksāmenu komisijā.

Goda tiesneša nosaukumu Tieslietu padome var piešķirt tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību. Edīte Vernuša ir sešpadsmitā Latvijas tiesnese, kam piešķirts šis nosaukums.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211