Tieslietu padome piešķīra Goda tiesneša nosaukumu Augstākās tiesas Civillietu departamenta bijušajai senatorei Mārītei Zāģerei, kura tiesneses darbam veltījusi 38 mūža gadus un tiesneša darbu beigusi šī gada septembrī.

Viena no pieredzes bagātākajām Civillietu departamenta senatorēm, Senāta pamatos likto vērtību uzturētāja – bija senatore Civillietu departamenta pirmajā sastāvā un pēdējā, kas strādāja no šī pirmā sastāva. Devusi nozīmīgu ieguldījumu Senāta judikatūras veidošanā un sarežģītu un principiālu tiesību normu piemērošanas un interpretācijas jautājumu risināšanā. Autoritāte, kuras viedoklī ieklausās un to respektē. Bijusi Disciplinārtiesas priekšsēdētāja un lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā.  

Tieslietu padome var piešķirt Goda tiesneša nosaukumu tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību. Mārīte Zāģere ir septiņpadsmitā tiesnese, kurai piešķirts šāds nosaukums.  

  • Par visiem Tieslietu padomes 12.novembra sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211