Tieslietu padome piešķīra Goda tiesneša nosaukumu bijušajam Augstākās tiesas tiesnesim Valerijanam Jonikānam, kurš tiesneša amata pienākumus beidza pildīt 2019.gada 30.aprīlī.

Priekšlikumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu iesniedza Augstākās tiesas Civillietu departaments.

Valerijans Jonikāns bija ilggadējs tiesnesis, tiesneša amata pienākumus pildījis rajona tiesneša un tiesas priekšsēdētāja amatos Bauskā, Talsos un Daugavpilī, Augstākās tiesas Krimināllietu kolēģijā un Civillietu kolēģijā. Bija viens no administratīvo tiesu pamatlicējiem Latvijā – kad 2004.gadā šīs tiesas sāka darbu, bija Senāta Administratīvo lietu departamenta pirmais priekšsēdētājs. Pēc tam – Civillietu departamenta priekšsēdētājs un šī departamenta tiesnesis.

Valerijans Jonikāns ir cienīts tiesnesis, ar augstiem ētikas standartiem, kas saņēmis gan valsts augstāko apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeni, gan Tieslietu sistēmas Goda zīmi, gan divreiz Augstākās tiesas apbalvojumu – Temīdas balvu. Godprātīgi pildījis tiesneša amata pienākumus, darbojies Tiesnešu disciplinārkolēģijā, lasījis lekcijas, gatavojis publikācijas un ir līdzautors Civilprocesa likuma komentāru otrajai daļai. Tādējādi devis īpaši nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Goda tiesneša nosaukumu Tieslietu padome var piešķirt tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību. Valerijans Jonikāns ir piecpadsmitais Latvijas tiesnesis, kam piešķirts Goda tiesneša nosaukums.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2019.gada 21.oktobra sēdē. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211