Baltijas valstu simtgadē godinot Latvijas valsts pirmo prezidentu Jāni Čaksti un viņa ģimeni, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Augstāko tiesu tiesneši 15.jūnijā Čakstu dzimtas “Aučos” Ozolnieku novadā iestādīja Latvijas ozolu.

Vieta nebija izraudzīta nejauši, jo Mintauts Čakste, viens no Čakstes dēliem, no 1934.gada līdz 1940.gadam bija Latvijas Senāta senators. Juristi, tāpat kā pats Latvijas pirmais prezidents, bija arī citi viņa dēli un dzimtai piederīgie. Apskatot Jāņa Čakstes memoriālo muzeju, klausoties stāstu par plašo un stipro dzimtu un satiekoties ar Mintauta Čakstes mazmeitu Kristīni Čaksti, igauņu un lietuviešu kolēģi atzina, ka Latvijas juristiem te ir vieta, kur pulcēties un stiprināt sevī jurista un valsts patriota garu.

Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji un tiesneši 14.jūnijā kopīgā konferencē atskatījās uz tiesu sistēmu attīstību valstu pirmajā simtgadē. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Augstāko tiesu ikgadēja tikšanās ir tradīcija, un īpašajā visu Baltijas valstu simtgades gadā tā notika Latvijā.

Tikšanās otrajā dienā 15.jūnijā tiesu pārstāvji apmeklēja Zemgales apgabaltiesu, lai iepazītos ar apelācijas instances darbu, sadarbību ar Augstāko tiesu, kā arī apmainītos informācijā par tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211