Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli Augstākās tiesas plēnums 12.decembrī atkārtoti ievēlēja Senāta Civillietu departamenta senatori Mariku Senkāni.

Marika Senkāne šo pienākumu pilda kopš 2019.gada.

Senatore vērtēja, ka darbs Centrālajā vēlēšanu komisijā bijis aktīvs: Eiropas parlamenta vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas, vairākas vēlētāju iniciatīvas par vēlētāju rosinātiem likumprojektiem. Viņa savu kā tiesneša pienesumu saredz atbalsta sniegšanā tiesību jautājumos.

Kā izaicinājumu turpmākajā darbā senatore minēja viņai uzticēto pienākumu vadīt Centrālās vēlēšanu komisijas iekšējo revīzijas komisiju, kura izveidota pēc Valsts kontroles atzinuma par 2021.gada finanšu rādītājiem. Komisijai jāveic amatpersonu un darbinieku atbildības izvērtējums par to, kurām personām un kādā apmērā ir revīzijā konstatētās nelikumīgās rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pienākums.

Saskaņā ar likumu “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju. Tās sastāvā ir deviņi locekļi – Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un septiņus vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211