Par tiesnešu pārstāvi Centrālajā vēlēšanu komisijā Augstākās tiesas plēnums 15. martā ievēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi, kurš arī iepriekš pildīja šos pienākumus.

Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus ievēl Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. Saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” kārtējām Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanām jānotiek ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc jaunās Saeimas sanākšanas.

Savukārt Senāta Civillietu departamenta senatore Ināra Garda atkārtoti uz trim gadiem ievēlēta par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri.

Saskaņā ar plēnuma reglamentu plēnuma sekretārs ir no Augstākās tiesas tiesnešu vidus uz trīs gadiem ievēlēts tiesnesis.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211