Atsaucoties Augstākās tiesas aicinājumam pašvaldībās, kurās dzimuši Latvijas Senāta (1918–1940) senatori, organizēt senatoriem veltītus pasākumus ar Augstākās tiesas filmas “Senatori” skatīšanos, Cesvainē 2.maijā notika senatoriem Aleksandram Gubenam un Miķelim Gobiņam veltīti pasākumi, kuros piedalījās arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs un tiesneši.

Abi senatori bija Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta priekšsēdētāji – Miķelis Gobiņš līdz 1931.gadam, Aleksandrs Gubens – no 1931.gada līdz Senāta likvidācijai 1940.gadā. Aleksandrs Gubens 1934.–1940.gadā bija arī Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājs.

Izmantojot iespēju, ka viņus apciemo Augstākās tiesas tiesneši, cesvainieši rīkoja arī tiesnešu tikšanos ar pašvaldības deputātiem un iestāžu vadītājiem. Augstākās tiesas priekšsēdētājs un tiesneši vadīja arī mācību stundas Cesvaines vidusskolas 9.–12.klasēm, stāstot par Latvijas tiesu sistēmu, Augstāko tiesu un tiesneša darbu.

Pēc tam cesvainieši tika aicināti kultūras namā skatīties filmu “Senatori”, kas ir stāsts par trīsdesmit Latvijas senatoriem – kasācijas instances tiesnešiem Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā no 1918. līdz 1940.gadam. Spēcīgiem juristiem un daudzpusīgām personībām, kas ar savām zināšanām un darbu veidoja Latvijas valsti un palika tai uzticīgi arī pēc neatkarības zaudēšanas.

Dienas noslēgumā Augstākās tiesas pārstāvji kopā ar cesvainiešiem noklausījās koncertu Cesvaines ev.-luteriskajā baznīcā, kurā skanēja Aleksandra Gubena māsas Marijas Gubenes tautas dziesmas un ērģeļmūzika. Viņa bija pirmā sieviete ērģeļniece un pirmā Latvijas konservatorijas profesore.  

Gan Augstākās tiesas tiesneši, gan Cesvaines pašvaldība šo dienu atzina par abpusēji noderīgu, interesantu un patriotisku. Augstākās tiesas pateicība tikšanās iniciatoriem Cesvaines novada domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam un juristei Sarmītei Mellei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211