27. septembrī četrpadsmit jaunuzņemti advokāti, nododot zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam, zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas ved, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicināja advokātus savā ikdienas darbā šo zvērestu turēt kā vadmotīvu. Šobrīd tas īpaši svarīgi, jo, kā atzīmēja A. Guļāns, tā sauktais telefonsarunu skandāls metis ēnu uz tiesu sistēmu, kurai piederīgi ir arī advokāti. Ja fakti apstiprināsies, ne tikai daļai tiesnešu, bet arī advokātiem nāksies atzīt, ka rupji pārkāpuši ētikas normas. Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicināja jaunos advokātus stingri ievērot tiesāšanās ētiku un ik dienu domāt par savu rīcību. „Varbūt rīcībai nav ļauna nodoma un tā nav slikta pēc būtības, taču jādomā, kā to redz un saprot cilvēki, kas nepārzina visus lietas apstākļus. Ir jāatturas no darbībām, kas var tikt iztulkotas kā šaubas par lietu objektīvu izskatīšanu,” sacīja A. Guļāns. Viņš advokātus aicināja ar profesionālu un godprātīgu darbu kopīgiem spēkiem veidot tiesu sistēmu, kurai sabiedrība uzticētos. Priekšsēdētājs uzsvēra profesionālās izaugsmes un pilnveidošanās nozīmi, jo tiesas procesa kvalitāte jāveido uz zināšanu pamata, nevis uz citādām darbībām.

Advokātu rindas papildinājuši mācībspēki Jānis Kārkliņš, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesību katedras pasniedzējs, Elita Nīmande, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras lektore, Inta Baltiņa, Sociālo tehnoloģiju augstskolas Juridiskās fakultātes pasniedzēja, prokurori – Sņežana Makaruka, Valkas rajona prokuratūras prokurore, un Zinta Pavāre, Muitas lietu prokuratūras prokurore, Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša palīgs Haralds Narbuts, Rīgas galvenās policijas pārvaldes vecākā inspektore Marina Šiļčenoka, dažādu uzņēmumu un iestāžu juristi – Baiba Didrihsone, a.s. „Drogas” juriste, Jeļena Jaskova, AAS „Balta” vecākā juriskonsulte, Matīss Dāvis Kukainis, SIA KLT Legal Tax juriskonsults, Andris Stradiņš, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas galvenais juriskonsults, Brigita Tēraude, „Sorainen Law Offices” juriste, kā arī „Kristīnas Ciprovičas juridiskā biroja” juriste Kristīna Ciproviča un pašnodarbinātā persona Artūrs Gēgeris. Visiem ir juridiskā izglītība, pieciem – maģistra grāds, Jānim Kārkliņam un Elitai Nīmandei – tiesību doktora grāds.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kura sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu un kurai ir nepieciešamā izglītība un juridiskā darba stāžs, kārto zvērinātu advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas un atsauksmju saņemšanas Zvērinātu advokātu padome nosaka zvērinātu advokātu praktizēšanas vietu un paziņo par uzņemtajiem zvērinātos advokātos Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kas saskaņā ar Advokatūras likuma 46. pantu pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211