No šodienas, 20.novembra, Civillietu departamenta priekšsēdētāja pienākumus pilda tiesnese Edīte Vernuša. Tiesnese departamenta priekšsēdētāja amata pienākumus pildīs līdz jauna Civillietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanai.

19.novembrī, sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, tiesneša pilnvaras beidzās līdzšinējam Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājam Zigmantam Gencam.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” departamentu priekšsēdētājus ievēl Augstākās tiesas plēnums.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211