Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.janvārī savu ziņojumu sāka ar vispozitīvāko vēsti: departaments sasniedzis mazāko lietu atlikumu pēdējos divpadsmit  gados.  Gada beigās neizskatīta 421 lieta – par 228 mazāk nekā iepriekšējā gadā. Ja salīdzina ar laiku pirms sešiem gadiem, lietu atlikums samazinājies gandrīz par 1700 lietām.  

Departamentā izskatīts par 20% lietu vairāk nekā gada laikā saņemts. Vidēji lieta tiek izskatīta 182 dienās – vidējais termiņš samazinājies par 55 dienām. Tikai 13 lietās tiesvedība ieilgusi kopš 2017.–2018.gada, un to izskatīšanas termiņš tiks īpaši uzraudzīts.

Tiekot galā ar kvantitatīvajiem rādītājiem, departaments lielāku uzmanību šajā gadā pievērsīs vienveidīgas tiesu prakses veidošanai un kasācijas procesa kvalitātes uzlabošanai. Galvenie virzieni šim darbam – pilotlietas un vadlīnijas kasācijas sūdzību iesniegšanai.

Jautājums par pilotlietām aktualizēts, lai novērstu pretrunīgas tiesu prakses veidošanos. Ja zemākas instances tiesās masveidā ienāk vienveidīgas lietas, kurās risināmie jautājumi nekad nav skatīti Senātā, dažādās tiesās var veidoties dažāda tiesu prakse. “Sadarbībā ar zemākas instances tiesām identificēsim šādas lietas, un Senāts tās izskatīs prioritārā kārtībā, novēršot pretrunīgas tiesu prakses veidošanos un ļaujot prognozēt lietas iznākumu analogās lietās,” norāda departamenta priekšsēdētājs. Šobrīd jau esot identificēta viena iespējama pilotlieta, kad tā tiks saņemta no apgabaltiesas.  

Savukārt, lai uzlabotu kasācijas sūdzību kvalitāti, departaments apkopos kasācijas sūdzību tipiskākās problēmas un izstrādās vadlīnijas kasācijas sūdzību iesniegšanai. Tās tiks publiskotas Augstākās tiesas mājaslapā.

Par Senāta darba pilnveidošanu domājot, Civillietu departamenta priekšsēdētājs aicināja uz starpdepartamentu tiesību jautājumu diskusijām, kā arī vienotu datubāzu veidošanu un kasācijas nolēmumu standarta izstrādāšanu.

 

Vairāk par plēnumu lasīt:

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211