28. martā darbu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā sākusi tiesnese Dace Jansone. Saeima viņu Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprināja 17. marta sēdē, vienlaikus atbrīvojot no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata.

Līdz ar to Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā ir 15 tiesneši, un tā ir lielākā Augstākās tiesas struktūrvienība.

Civillietu tiesu palātas tiesvedībā atrodas visvairāk tiesu lietu, kas saņemtas Augstākajā tiesā. No 4518 pagājušajā gadā Augstākajā tiesā izskatītajām lietām 1514 bija Civillietu tiesu palātas lietas, tāpat lielākā daļa – 1317 no 2922 nepabeigtajām lietām gada beigās bija Civillietu tiesu palātā.

Pavisam Saeimas apstiprinātais tiesnešu skaits Augstākajā tiesā ir 53 – Senātā 28 un tiesu palātās 25 tiesneši. Šobrīd Augstākajā tiesā strādā 26 senatori un 24 palātu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211