No 2. decembra Augstākās tiesas tiesneša pienākumus Civillietu tiesu palātā sāk pildīt Arnis Dundurs, līdzšinējais Rīgas apgabaltiesas tiesnesis. Saeima A. Dunduru par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja 13. novembrī.

 Arnis Dundurs dzimis 1969. gadā Ventspilī. 1995. gadā beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, šobrīd studē maģistrantūrā.

Tiesu sistēmā A. Dundurs strādā kopš 1995. gada. Bijis administratīvais tiesnesis un tiesnesis Ventspils pilsētas tiesā, no 1999. līdz 2007. gadam Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis Civillietu tiesas kolēģijā. Kopš 2007. gada 17. maija Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Civillietu tiesas kolēģijā. 2008. gadā tiesnesim piešķirta otrā kvalifikācijas klase.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā tagad būs 12 tiesneši. Pavisam Augstākajā tiesā strādā 49 tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211