Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā sākusi darboties elektroniskā lietu aprites sistēma (ELAS), kas ļauj katrai lietai, kas ienākusi Civillietu palātā, izsekot jebkurā tās aprites brīdī, līdz lieta pēc izskatīšanas nodota kancelejā. Ja jaunā sistēma izrādīsies efektīva un ērta, iespējams, Civillietu tiesu palātas pieredzi varētu pārņemt arī citas tiesas struktūrvienības.

ELAS dod iespēju ne tikai konstatēt katras lietas atrašanās vietu konkrētajā brīdī, bet ļauj arī veikt tiesnešiem un tiesnešu palīgiem nodoto lietu uzskaiti un kontrolēt lietu virzību. Iespējama precīza tiesnešu un palīgu slodzes uzskaite, ņemot vērā lietu kategorijas. Tāpat jaunajā sistēmā var apkopot datus par jebkuru atskaites periodu un pēc jebkuriem nepieciešamajiem parametriem – izskatītas lietas, atliktas lietas, apturētas lietas, izbeigtas lietas un izbeigšanas pamats, termiņi, lietu klasifikācija pa kategorijām, pēc izskatīšanas procesa u.c. Tas ir daudz klasificētāks un precīzāks dalījums nekā iespējams Tiesu informatīvajā sistēmā.

Šobrīd ELAS ievadīti dati par lietām, kas no kancelejas jau nonākušas pie palātas priekšsēdētāja un tiek sadalītas tiesnešiem un tiesnešu palīgiem. Taču sistēma atbalsta neierobežotu lietotāju skaitu un nodrošina iespēju pilnveidot to, pielāgojot jauniem izmantošanas mērķiem. Iespējams, jau drīzā nākotnē sistēmai tiks pievienota arī Civillietu tiesu palātas kanceleja.

Ierosinājums par šādu jauninājumu nāca no Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja palīdzes Irīnas Čašas, un, saņemot palātas priekšsēdētāja Gunāra Aigara un citu kolēģu izpratni un atbalstu, tika izteikts priekšlikums Augstākās tiesas administrācijai. ELAS izstrādāja programmētājs Agris Kumpinovičs, kuram ir liela darba pieredze savā jomā, un, uzklausot sistēmas lietotāju vajadzības un idejas, tapa produkts, kas ļoti praktisks un ērts lietošanai.

Līdz elektroniskās sistēmas ieviešanai lietas virzība tika atspoguļota reģistrācijas žurnālos. Tā kā pēdējos divos gados Civillietu tiesu palātā ienākušo lietu skaits pārsniedza divtūkstoš lietu katru gadu, vecā kārtība bija nepārskatāma. Turklāt Civillietu tiesu palātā darbojas vienots tiesnešu palīgu korpuss, un katram tiesnesim nav savs konkrēts palīgs, tādēļ šāda kopēja sistēma ir ērta un efektīva.

2007. gadā Civillietu tiesu palātā saņemtas 2172 lietas. Vidējā slodze vienam tiesnesim gadā bija 197 lietas, vienam palīgam – 217 lietas.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211