No šodienas, 3.novembra, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja pienākumus pilda tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš. Tiesnesis palātas priekšsēdētāja amata pienākumus pildīs līdz jauna Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja ievēlēšanai.

31.oktobrī, sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, tiesneša pilnvaras beidzās līdzšinējam Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram.

Atbilstoši likumam „Par tiesu varu”, tiesu palātas priekšsēdētāju ievēl Augstākās tiesas plēnums.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa