Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Zanei Pētersonei ar 3. jūniju pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.

Civillietu tiesu palātā ar 1. jūniju izveidojas vakanta tiesneša štata vieta, jo beidzās iepriekšējais termiņš, uz kuru Zanei Pētersonei bija uzdots pildīt Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus vakances laikā. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79. panta otro daļu, šis termiņš ir līdz 2 gadiem.

Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma atzina Zani Pētersoni par atbilstošu turpināt pildīt Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus.

Zanei Pētersonei ir tiesību doktora zinātniskais grāds civiltiesībās un tiesneša amata pieredze kopš 2002. gada. Tiesnese ir specializējusies intelektuālā īpašuma tiesību lietās, šogad izdota viņas monogrāfija „Intelektuālā īpašuma civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi”.

Zane Pētersone ir arī Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai (Association of European Judges for Mediation/Groupement Europeen des Magistrats pour la Mediation (GEMME)) biedre un Latvijas pārstāve, Eiropas Tiesiskās sadarbības Tīkla civillietās un komerclietās dalībniece – kontakttiesnese, kā arī Latvijas Republikas pārstāve Eurojust Apvienotajā uzraudzības iestādē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211