Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbu līdz tās likvidācijai 2016.gada 31.decembrī, Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Guntai Freimanei pildīt Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā.

Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesnese sāka pildīt 1.jūnijā.

Gunta Freimane par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi iecelta 2010.gadā, pirms tam bijusi Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas un Kurzemes rajona tiesas tiesnese.

Civillietu tiesu palātā tiesneša vakance izveidojās sakarā ar palātas tiesnešu pārcelšanu uz Civillietu departamentu. 

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesneša vakances laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt šo tiesnesi Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211