Augstākās tiesas darba intensitāte Covid-19 ārkārtas situācijas laikā nav mazinājusies – šā gada pirmajā pusgadā Senātā izskatīts vairāk lietu nekā saņemts šajā laikā. Lietu izskatīšanas koeficients ir 108%, kas ir salīdzinoši pat lielāks nekā iepriekšējā gadā.

Statistika rāda, ka šogad 6 mēnešos Senātā saņemta 1471 lieta, bet izskatīts par 8% vairāk, t.i., 1585 lietas. Taču, ņemot vērā neizskatīto lietu atlikumu no iepriekšējā gada, lietu uzkrājums būtiski nav mazinājies – pirmo pusgadu noslēdzot, Senātā neizskatītas ir 1527 lietas.

Salīdzinot departamentus, augstākais lietu izskatīšanas koeficients bijis Civillietu departamentā, kur izskatītas 726 lietas – par 21% vairāk nekā saņemts šajā laikā, lietu uzkrājums samazinājies par 20%. Administratīvo lietu departaments izskatījis 501 lietu, arī šeit lietu izskatīšanas koeficients ir pozitīvs – 103%. Krimināllietu departamentā pirmajā pusgadā izskatītas 358 lietas, kas ir par 29 krimināllietām mazāk nekā saņemts šajā laikā.

Civillietu departamentā par 33 dienām samazinājies arī vidējais lietu pabeigšanas ilgums – šā gada pirmajā pusē tas bija 204 dienas. Par 17 dienām vidējais lietu izskatīšanas ilgums samazinājies arī Administratīvo lietu departamentā, administratīvās lietas Senātā vidēji tiek pabeigtas 380 dienās. Krimināllietu departamentā vidējais lietu pabaigšanas ilgums bija 91 diena.

Izskatīšanas koeficients ir attiecīgajā periodā izskatīto lietu skaita attiecība pret saņemto lietu skaitu. Ja rādījums ir virs 100%, tad tiek izskatīts vismaz tik lietu, cik saņemts, ja koeficients ir mazāks nekā 100% – veidojas uzkrājums. Šādu koeficientu aprēķiniem izmanto Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisija (CEPEJ), gatavojot salīdzinošos pārskatus par Eiropas Savienības valstu tiesu sistēmām.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211