Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un tiesnese Jautrīte Briede 1. un 2.oktobrī piedalās starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „Administratīvā justīcija cilvēktiesību aizsardzībai šodien un perspektīvā Ukrainā”.

Latvijas tiesneses konferencē uzstāsies ar priekšlasījumiem. Veronikas Krūmiņa dalīsies pieredzē par administratīvo tiesu lomu un izaicinājumiem Latvijā, savukārt Jautrītes Briedes referāta tēma ir „Valsts pārvaldes rīcībā esošas konfidenciālas informācijas izpaušana sabiedrības interesēs”.

Konferenci, kas veltīta Ukrainas administratīvo tiesu desmitgadei, Kijevā organizējusi Ukrainas Augstākās Administratīvā tiesa sadarbībā ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) projekta koordinatoru Ukrainā un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības fondu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211