Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatori Anita Poļakova un Aivars Uminskis piedalījās Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas un Uzbekistānas Republikas Augstākās tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē “Tiesu loma cilvēku tirdzniecības apkarošanā”, kas norisinājās 13. un 14.novembrī Taškentā.

Konferencē dalībnieki dalījās pieredzē, skatot krimināllietas cilvēku tirdzniecībā, apsprieda starptautiskās sadarbības nozīmīgumu cilvēku tirdzniecības apkarošanā un nepieciešamos pasākumus upuru noskaidrošanai un aizsardzībai.

Senatore Anita Poļakova uzstājās ar referātu par Latvijas tiesu pieredzi starptautiskā sadarbībā krimināltiesiskajā jomā.

Konferences dalībnieki bija Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas un Šanhajas Sadarbības organizācijas dalībvalstu Augstāko tiesu vai kasācijas instanču tiesu tiesneši no vairāk nekā 20 valstīm.

Pēc Latvijas vēstniecības Uzbekistānā ielūguma senatori 14.novembrī piedalījās arī svinīgajā pasākumā par godu Latvijas neatkarības proklamēšanas 101.gadadienai, ko  Taškentā rīkoja vēstniecība.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211