Baltijas valstu tiesu darba administrēšanas forumā Helsinkos pirmo reizi piedalījās arī Augstākās tiesas un Tieslietu padomes pārstāvji.

Kopīgi ar Somijas, Igaunijas un Lietuvas kolēģiem tika analizēti Baltijas valstu tiesu sistēmu izaicinājumi un to risinājumi šādos jautājumos: ilgtspējīga tiesu digitalizācija; e-pierādījumu platforma; tiesu gatavība krīzes situācijai; tiesnešu atlases process; tiesu pārvaldība – tiesnešu noslodzes izvērtējums.

Augstākās tiesas Kancelejas vadītāja Elīna Majore kā īpaši aktuālu izcēla Igaunijas pieredzi, izstrādājot konkrētus tiesu rīcības modeļus ārkārtējas krīzes situācijas gadījumā.

Savukārt Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane novērtēja iespēju iepazīties ar Somijas un Igaunijas risinājumiem lietu “svēršanā” tiesnešu noslodzes salīdzināšanai.

Dzīvas diskusijas norisinājās, iepazīstoties ar Lietuvā pastāvošo tiesnešu atlases modeli.

Forumā Latviju pārstāvēja arī četri Tiesu administrācijas pārstāvji.

 

Informāciju sagatavoja

Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211